Welhaven Entreprenør AS
bad

Totalrenovere Baderom

Oppussing av baderom

Oppussing av baderom omhandler mange håndtverksgrupper som skal kordinere og komme inn
på riktig tidspunkt slik at oppussingen har den fremdriften som ønskes.

Vi sørger for at oppussingen av ditt baderom blir håndtert på riktig måte fra A-Å

I Welhaven Entreprenør AS har vi alle arbeidsgrupper som trengs for renovering av bad.
Det gjelder: Vi leverer:

Sluttdokumentasjon

Hva kan du som kunde forvente å motta av sluttdokumentasjon fra håndverksbedriften(e) når et nyoppusset våtrom ferdigstilles?
Myndighetene, gjennom byggteknisk forskrift (TEK10) setter krav til FDV dokumentasjon - en såkalt FDV-instruks. Med FDV menes Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Krav til innhold er ikke spesifisert i detalj, og må tilpasses den enkelte jobben.
Takstbransjen og forsikringsselskapene stiller også forventninger til en ryddig og god nok dokumentasjon av arbeidene som er utført - gjennom bruken av Norsk Standard 3600.

dokumenter Med dette som utgangspunkt, hva er god nok sluttdokumentasjon for et nyoppusset våtrom?

Fagrådet for våtrom (FFV) har god kompetanse på dette området, og foreslår følgende innhold i sluttdokumentasjonen for et komplett nyoppusset våtrom:
1.Stedsangivelse. Våtrommets plassering. (Gårdsnr/Bruksnr, leilighetsnr, etasje)
2. Engasjerte firmaer. Oversikt med kontaktinformasjon.
3. Utførte arbeider. Kortfattet beskrivelse av disse.
4. Drift / daglig bruk: Hva må brukeren passe på, for eksempel innstilling av termostater, styring av ventilasjonsvifte og lignende.
5. Vedlikehold: Oversikt - hva krever vedlikehold. Hvor ofte og på hvilken måte. For eksempel hvordan rense sluket.
6. Produktoversikt. Produkter og materialer som er benyttet, og leverandører / produsenter av disse. For eksempel hvilken type våtromsplater og membran som er benyttet hvor, og hvem som er leverandør eller produsent av disse varene.
7. Dokumentasjon i tiltaket. Offentlige dokumenter v/ søknadspliktige tiltak, kopi av kontrakt, tegninger, bilder, evt. rapporter, sjekklister, teknisk brosjyremateriell.

Forslaget til innhold er i tråd med anbefalingene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Innholdet skal tilpasses omfanget av de utførte arbeidene, og derfor kan innholdet i punktene variere fra gang til gang.

Godkjent Våtromsbedrift

I Norge registreres det årlig ca 80.000 vannskader. Årsakene til mange av disse skadene skyldes at arbeidene ikke er utført godt nok, eller at materialene som er benyttet er for dårlige. Prosessen ved å bygge, eller rehabilitere, våtrom kan være omfattende og uoversiktlig, Fagrådet for våtrom har utarbeidet flere ulike verktøy for å hjelpe forbrukere i de ulike delene av prosessen. På nettsiden til Fagrådet for våtrom vil du finne oss bland Godkjente våtromsbedrifter.

Nye forskrifter pr 01.01.2015

Fra og med 1. januar 2015 kan badet ditt drastisk synke i verdi uten at du rører en finger. Har du ikke dokumentasjon på utført arbeid, kan nemlig et nytt bad få samme verditakst som et gammelt oppussingsobjekt.
rsaken er NS 3600.

Det høres for utrolig ut til å være sant, men NS 3600 er en standard som “definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig minst skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig”. Enkelt forklart det er en grundig tilstandsrapport, eller boligsalgsrapport som det også kalles, som forteller hvilken tilstand boligen din er i. Og kan du ikke dokumentere at den er i god stand, kan det få kostbare konsekvenser.
ADRESSE:

Welhaven Entreprenør AS
Kjennergrinda 2
3420 LIERSKOGEN
Org.nr: 998 016 304

KONTAKT:

Tlf: 91 87 20 01
E-post: post(at)welhavenentreprenor.no

Copyright © 2018 Welhaven Entreprenør AS Web-design: Din startside